ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)
25 เมษายน 2564

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)

   

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์
 
• ขั้นที่ 1
เตรียมข้อมูลนักเรียน
- ชื่อ สกุล /เลขที่ /เลขประจำตัว  (ยูนิทปัจจุบันของนักเรียน) 
หมายเหตุ หากผู้ปกครองยังไม่ได้กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบทะเบียนของโรงเรียน  ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน คลิกที่นี่

 

• ขั้นที่ 2
เตรียมภาพถ่ายเอกสารการชำระเงินรายการต่าง ๆ 
2.1 ค่าบำรุงการศึกษา
2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ
2.3 ค่าเรียนกับบริษัท GM (กรณีสนใจ)
2.4 โครงการพัฒนาสาธิตฯ
ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคโครงการพัฒนาสาธิต เพื่อจัดทำระบบน้ำดื่ม 
สามารถโอนเข้าบัญชี 551-413182-2 ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครอง-ครู สาธิต มข.(ประถมศึกษา)
 
2.5 ค่าบำรุงสมาคม
การชำระค่าบำรุงสมาคมฯ(มีใบแจ้งชำระ) จะมี 2 วิธี คือ
1) ชำระเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
2) ชำระผ่านแอป SCB EASY ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
วิธีการเข้าไปเมนูจ่ายบิล
1) กรอกเลขที่บัญชี 468-0-62463-4 จะขึ้นสมาคมผู้ปกครองและครู
2) กดเลือก ⏩ จะขึ้นหน้าชำระ ใส่ ref.1 (เลขที่ประจำตัวนักเรียน) และ ref.2 ให้ถูกต้องตามใบแจ้งชำระ
***หมายเหตุ
- กรุณาตรวจสอบ ref.1ให้ถูกต้อง เนื่องจากตรงนี้จะเป็นตัวตรวจเช็คข้อมูลการโอน ⏩ ใส่จำนวนเงิน ⏩ กดชำระ เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ และผู้ปกครองไม่ต้องนำส่งหลักฐาน เนื่องจากธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลให้สมาคมฯ ในลำดับต่อไป

 

• ขั้นที่ 3
เข้าลิงก์อัปโหลดเอกสารการชำระเงิน คลิกที่นี่

 

• ขั้นที่ 4
เข้าลิงก์รายงานตัว คลิกที่นี่