กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
12 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564

  

     ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 - 15.00 น.  โปรดสแกน QR Code นี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และโรงเรียนจะส่งลิงก์การเข้าร่วมไปที่อีเมลของท่าน

► ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม