ตรวจสอบรหัส ZOOM ID กิจกรรม Pre-IEC สำหรับนักเรียน Unit A-F (IEC)
4 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรหัส ZOOM ID กิจกรรม Pre-IEC สำหรับนักเรียน Unit A-F (IEC)

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกตรวจสอบรหัส ZOOM ID ที่ตัวเลือก "ชื่อยูนิทของนักเรียน"

Unit A       

Unit B       

Unit C       

Unit D       

Unit E       

Unit F