แจ้งอีเมลและรหัสห้องเรียนบทเรียนออนไลน์ "EduLearn" (ปีการศึกษา 2564)
12 มิถุนายน 2564

 

แจ้งอีเมลและรหัสห้องเรียนบทเรียนออนไลน์ "EduLearn" 

(ปีการศึกษา 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 


► ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn"

1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวท้าย"  เช่น ุบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลข 1308809078064 ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่าน (Password) เป็น 8064 

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อตรวจสอบอีเมล (รายชื่อตามยูนิทนักเรียน)   

*ยูนิทเอ                         

*ยูนิทบี                          

*ยูนิทซี                         

*ยูนิทดี                          

*ยูนิทอี                          

*ยูนิทเอฟ               


2. ศึกษาข้อมูลการใช้งาน "Edulearn"

⇒ คลิกที่นี่     


3. ตรวจสอบรหัสห้องเรียน 

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อดูรหัสห้องเรียน  

*ยูนิทเอ                         

*ยูนิทบี                          

*ยูนิทซี                         

*ยูนิทดี                          

*ยูนิทอี                          

*ยูนิทเอฟ                                      


4. เข้าใช้บทเรียนออนไลน์ Edulearn (นักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ได้ทุกช่วงเวลา)

⇒ คลิกเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ที่นี่ https://edulearn.ednopark.com

► หมายเหตุ  หากนักเรียนพบปัญหาหรืออีเมลและรหัสผ่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบEdulearnได้ สามารถส่งข้อความแจ้งได้ที่ satitedulearn@gmail.com