อบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้ Office 365 ในการสอนออนไลน์”
22 กรกฎาคม 2564

อบรมเรื่อง “การใช้ Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์”

  

      โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  Episode 2 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Office 365 ในการสอนออนไลน์” เวลา 14.40 น. - 16.40 น. วิทยากรโดย อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม