อบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ G Suite”
3 สิงหาคม 2564

อบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ G Suite”

  

     โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  Episode 4 เรื่อง อบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ G Suite” 

► วิทยากรโดย อาจารย์กวิน เธียรวรรณ