นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมกับสวนสัตว์ขอนแก่น
25 ตุลาคม 2564

  

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564  เด็กหญิงแจ็กเกอลีน  แคโรลีน โจนส์  นักเรียนยูนิทดี 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสวนสัตว์ขอนแก่น (Khon Kaen Zoo) ได้แก่  การอุปถัมภ์ลูกฮิปโปโปเตมัส  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในเฟซบุ๊คของสวนสัตว์ขอนแก่น  ซึ่งเด็กหญิงแจ็กเกอลีน  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ เช่น การเเรียนรู้ทักษะการเป็นสัตวแพทย์  การเรียนรู้ทักษะการฝึกแมวน้ำ  การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  ทางโรงเรียนขอชื่นชม และขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครองที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป