ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ตุลาคม 2564

  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษา ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.เด็กชายอารยะ  จักรเป็ง รางวัลชนะเลิศ ขลุ่ยเพียงออ                   

2. เด็กชายภูวเดช  ปริตตะอาชีวะ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขลุ่ยเพียงออ