ขอเชิญรับฟังการเสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19
25 ตุลาคม 2564

  

เสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19 
กับหัวข้อประเด็นคำถาม
- เปิดเทอมในยุคโควิด ไปโรงเรียนดีไหม ?
- ส่งลูกโรงเรียนจะปลอดภัยไหม ?
- ไปโรงเรียนหรือจะเรียนอยู่บ้าน ?
- เปิดเทอมนี้ ความพร้อม ความกังวล ? 

ร่วมเสวนาโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมบริหาร คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00-14:30 น. รับชมถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านทาง Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 
Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
YouTube : MDKKU channel