สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2
5 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.เพลงสำเนียงอรชร สองชั้น เด็กหญิงอมลรดา ศรีนิล ยูนิทอี 1 ศรทองครั้งที่ 2 รางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 5 2.เพลงสำเนียงอรชร สองชั้น เด็กหญิงสรัญญากร สีหาราช ยูนิทเอฟ 1 ศรทองครั้งที่ 2 รางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 8 3.เพลงฝรั่งจรกา สองชั้น เด็กหญิงประภาพร แดงมณี ยูนิทเอฟ 1 ศรทองครั้งที่ 2 รางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 9 4.เพลงค้างคาวกินกล้วย เด็กหญิงปัณฑารีย์ คันทะสิทธิ์ ยูนิทเอฟ 1 ศรทองครั้งที่ 2 รางวัลเข็มฝีมือศรทองอันดับที่ 4 5.เพลงค้างคาวกินกล้วย เด็กชายสมรรถวีร์ แสนขวา ยูนิทเอฟ 1 ศรทองครั้งที่ 2 คะแนนอันดับที่ 11 6.เพลงดอกไม้ร่วง สองชั้น เด็กชายกษิดิศ วงศ์กาฬสินธุ์ ยูนิทเอฟ 1 ศรทองครั้งที่ 2 คะแนนอันดับที่ 21