ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2564
4 มกราคม 2565

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอฟปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอฟทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและทำความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับยูนิตเอฟ และแนวทางในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1

ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom  

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใน Google Form ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เพื่อรับลิงก์ในการเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนคลิกที่นี่