แบบสำรวจความประสงค์การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ยูนิทเอ - ยูนิทเอฟ
25 มกราคม 2565

"ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม การเเจ้งความประสงค์การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ยูนิทเอ - ยูนิทเอฟ  ภายในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565  เวลา 16.00 น.  โดยมีช่องทางการส่งตามลิงค์ และ QR Code ด้านล่างนี้

► แบบฟอร์มเเจ้งความประสงค์การรับวัคซีน Pfizer คลิกที่นี่

 

หรือ สแกน QR Code แบบฟอร์มเเจ้งความประสงค์การรับวัคซีนที่นี่