การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
6 กุมภาพันธ์ 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

 

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​2565 สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่นี่

 ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ คลิกที่นี่