กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดออนไลน์” กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดออนไลน์” ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับ บริษัทนานมีบุคส์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดออนไลน์” ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

ชมนิทรรศการความรู้ออนไลน์หลากหลายหัวข้อ & ร่วมทำกิจกรรมแบบทดสอบท้าทายความสามารถ 2 นิทรรศการ
   
 1. นิทรรศการธรรมชาติสุดอัศจรรย์ เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิกที่นี่
     2. นิทรรศการ 25 นักวิทย์พลิกโฉมโลก เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิกที่นี่

 

► ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
► นักเรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่ https://www.nanmeebooks.com/ โดยให้สมัครสมาชิกและระบุชื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในช่องหมายเหตุด้วยนะคะ