เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
26 กุมภาพันธ์ 2565

  

​วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. UCHIDA Takeshi, First secretary เลขานุการเอก และทีมงานจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ตลอดจนสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ยูนิทดี 2 ในรูปแบบ Hybrid Learning บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สานสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น อย่างงดงาม ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และสนับสนุนหลายๆ ประการ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี้