ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565
1 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ประจำปีการศึกษา 2565

 

หมายเหตุ เลขที่นักเรียนในยูนิทอาจมีการเปลี่ยนแปลง