ระบบรายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี-เอฟ ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2565)
22 เมษายน 2565
ระบบรายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี-เอฟ ปีการศึกษา 2565 (ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2565)

 

คำชี้แจง ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่าน กรอกข้อมูลนักเรียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบรายงานตัวนักเรียน ดังนี้

 

► ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน "ยูนิทบี-เอฟ ปีการศึกษา 2565" คลิกที่นี่

 

⇒ ยูนิท B
► ยูนิท B1 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
► ยูนิท B2 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่

 

⇒ ยูนิท C
► ยูนิท C1 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
► ยูนิท C2 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่  

 

⇒ ยูนิท D
► ยูนิท D1 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
► ยูนิท D2 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่  

 

⇒ ยูนิท E
► ยูนิท E1 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
► ยูนิท E2 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่  

 

⇒ ยูนิท F
► ยูนิท F1 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
► ยูนิท F2 รายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่