แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (COVID-19) ก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
31 พฤษภาคม 2565

     

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (COVID-19) ก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา