กำหนดชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
26 มิถุนายน 2565

กำหนดชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนการชำระ

1.ชำระออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตามลิงก์ในข่าวประชาสัมพันธ์

https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data051datalist.php

2. เลือกภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

3. กรอกรหัสนักเรียน 6 หลัก

4. ชำระเงินตามข้อมูลที่ปรากฏ  ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร 

    โดยสแกน QR Code รายบุคคล

หมายเหตุ:   ผู้ปกครองจะได้รับใบเสร็จวันที่ 18 กรกฎาคม 2565