ขอแสดงความยินดีนักเรียนสาธิตม.ขอนแก่น คว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
8 กรกฎาคม 2565

     เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์  นักเรียนยูนิทเอฟ 1  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ  ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา  ประจำปี 2565  Indonesia International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2022 (IMC : EMIC 2022)  ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์  กรุงเทพฯ  ผลการแข่งขันจากสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งงหมด 31 ประเทศ  เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล, รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม และจะเข้ารับผ้าพันคอและเสื้อจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในลำดับต่อไป