ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 2565
7 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565

รูปแบบ on-site (paper-based test)

ศูนย์สอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลการสมัครและเข้าคลังความรู้ TEDET online โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

ที่

www.tedet.or.th

*** สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ***

หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้ประสานงาน

อ.วิภาวดี บุญไชยศรี

โทร. 081 - 9650056