โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบโชค รางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 / 2565
8 สิงหาคม 2565


       วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบโชค รางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 / 2565 ณ โรงแรมเดอะเลค โฮเทล ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติและผู้ก่อตั้งโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติร่วมจับฉลากมอบโชคแก่ผู้โชคดีในกิจกรรมดังกล่าว