ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทย (ศรทอง) ครั้งที่ 5
14 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงการันยณัฐ คูสกุลชัยนันท์ และเด็กหญิงปณดา  ศิริรัตนปัญญากร ที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทย (ศรทอง) ครั้งที่ 5 ในเครื่องมือเอกจะเข้ และขอเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป

 

 

เด็กหญิงปณดา ศิริรัตนปัญญากร จะเข้ ประถมศึกษา เพลงขุนบรม สองชั้น

 

 

เด็กหญิงการัณยณัฐ คูสกุลชัยนันท์ จะเข้ ประถมศึกษา เพลงขุนบรม สองชั้น