คณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
20 ธันวาคม 2565

 

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

      วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน ซึ่งนำทีมโดย Professor Dr. IWATA Yasuyuki,  Depyuty President จากTokyo Gakugei University และ Associate Professor Dr. WANG Linfeng จาก Osaka Kyoiku University พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษารวมทั้งหมด 17 คน รวมทั้งทีมงานจากงานวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ยูนิทเอฟ 1
วิชาดนตรีไทย ยูนิทเอฟ 2 ตลอดจนได้ร่วมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สานสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น