การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
26 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นยอดนักอ่าน กระตุ้นให้นักเรียนได้มีกำลังใจและความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักนำความรู้ที่ได้อ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดย 10 อันดับยอดนักอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน
มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

1. เด็กชาย พงศพัฒษ์            ชาวเหนือ

2. เด็กหญิง กรองขวัญ          ทบด้าน

3. เด็กหญิง อรไพริณ            ศรีหนองบัว

4. เด็กชาย กันตพงศ์             พิมพ์วงศ์

5. เด็กชาย ธาดา                    ธีรโชติภากร

6. เด็กหญิง ธารา                   ธีรโชติภากร

7. เด็กหญิง กนกดารินทร์      เกษารัตน์

8. เด็กหญิง รัชรินทร์             อินทร์ฉ่ำ

9. เด็กหญิง วรัตถ์ณฐา           นาไชยสงค์

10. เด็กหญิง วรฎา                   ด่านซ้าย

 

 

รายงาน  10  อันดับหนังสือที่ยืมมากที่สุด

ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน  2565  – วันที่  30  พฤศจิกายน  2565

ลำดับ

รายการ

  สถิติการยืม/  ครั้ง

1.

Zombies 2 ตอน ไขความลับเอกภพ

               8

2.

โคเนี้ยวยอดนักสืบ : 50 สัตว์ทะเลสุดยอดพิศวง

               7

3.

โคเนี้ยวยอดนักสืบ : 50 นักฆ่าล่าสุดสยอง

7

4.

100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต : โลกของเรา

7

5.

100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต : ร่างการมนุษย์

6

6.

คุกกี้รันคณิต มหัศจรรย์ลำดับ และรุปร่าง

5

7.

100 เรื่องน่ารู้ก่อนโต : อวกาศ

5

8.

Zombies 2 ตอน ไขความลับภูมิศาสตร์

4

9.

โคเนี้ยวยอดนักสืบ : 50 อาถรรพ์ตำนานไอยคุปต์

4

10.

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน แหวกกฎลดพลังงาน

3