ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาดาพัชร์ ศรีวันนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 งาน Little kids korat model 2022
28 ธันวาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาดาพัชร์ ศรีวันนา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 งาน Little kids korat model 2022 บนเวที มิสแกรนด์นครราชสีมา รุ่นอายุ 5-9 ปี ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2565