กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
31 ธันวาคม 2565

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีการศึกษา 2565
 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 25
65 

 

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงดังรายการต่อไปนี้

1. รายการ Churairat ABRSM Piano Competition 2020 โดย Churairat Music School ABRSM Thailand Representative
วันที่จัดแข่งขัน 12 ต.ค. 65

 

เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันตศักดิ์ รางวัลเกียริยศ Special Prize "Category Prep  & Initial

 

2. รายการ คณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) วันที่จัดแข่งขัน 22 ต.ค. 65

เด็กชายจิรันตน์  จันทระภู รางวัลเกียรติยศ Thailand Mental Arithmetic Competition 
The 2nd  Runner-up 7 years old

 

3. รายการ To Be Number One Cover Dance Contest 2022 
โดย เทศบาลอุดรธานี วันที่จัดแข่งขัน 10 ต.ค. 2565

เด็กหญิงปานรดา  เล่ห์รักษา  รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 

 

3. รายการ การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 โดย บริษัทเลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด
วันที่จัดแข่งขัน 11 ก.ย. 65

เด็กชายปฤษฎี  ผิวทองดี รางวัลเกียรติยศ เหรียญทองแดง

 

เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ธนาสิทธิ์วรชัย รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรชมเชย

 

เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรชมเชยวิชาคณิตศาสตร์

 

เด็กชายชานากร  โฆมานะสิน รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรชมเชยวิชาคณิตศาสตร์

 

4. รายการคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ด้วย Application Kanitkingdom โดย  สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) วันที่จัดแข่งขัน 22 ต.ค. 65

เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีมงคล  รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

 


เด็กชายชลภณ  คำจันลา  รางวัลเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 8 ปี

 

5. รายการแข่งขันยิมนาสติกลีลา โดย สโมสร PK Gymnastics Competition วันที่จัดแข่งขัน 30 ต.ค. 65

เด็กหญิงจารุภิชญา บุตรพิเศษ รางวัลเกียรติยศ 1.เหรียญทอง ประเภท FreeHand รุ่นเยาวชน 2.เหรียญทอง ประเภททักษะอุปกรณ์ รุ่นอายุ9-10ปี 3.เหรียญเงิน ประเภททักษะร่างกาย 
รุ่นอายุ9-10 ปี

 

6. รายการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย KP Dance Academy ขอนแก่น วันที่จัดแข่งขัน 12-23 พ.ย. 65

เด็กชายปรานต์  ปรีเปรม รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอับดับ 1

 

เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันตศักดิ์ รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอับดับ 1

 

เด็กหญิงชนมน  วชิรเดชวงศ์ รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอับดับ 2

 

7. รายการ 23th School Tennis Tournament 2022 โดย School Tennis 10s วันที่จัดแข่งขัน 19-20 พ.ย. 65

 

 

เด็กชายนภัสดล  อุบลแก้ว รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 

 

8. รายการ การแข่งขัน WAN-JUN Gymnastics Club & SSRU ครั้งที่ 1 โดย ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่จัดแข่งขัน 3-4 ธ.ค. 65

เด็กหญิงสิรินทร์  จุลราช รางวัลเกียรติยศ เหรียญเงิน

 

9. รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2022-2023 โดย Thailand Golf Association
 วันที่จัดแข่งขัน 26-27 พ.ย. 65

เด็กชายธนกร  สินโพธิ์ รางวัลเกียรติยศ 2nd Runner up class D boy

 

10. รายการ การประกวดร้องเพลงนานาชาติ และเพลงไทยการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน โดย สโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล จังหวัดขอนแก่น

เด็กชายปภังกร  ปลื้มสอาด  รางวัลเกียรติยศ 1.รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทลูกทุ่ง
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทลูกกรุง

 

 

11.  รายการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด โดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ วันที่จัดแข่งขัน 12 ธ.ค. 65

เด็กชายพงศ์พิมุกข์  ซาตา รางวัลเกียรติยศ 1.รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย 2.ได้รางวัลอันดับที่ 3 ของจังหวัด เป็นตัวแทนสอบรอบระดับประเทศ