• ...

  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักออม และทุนยูนิทยอดนักออม

  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์และยูนิทนักออม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแต่ละยูนิทจะส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน เพื่อรับเกียรติบัตรและทุน ดังนี้ 1. เกียรต..

 • ...

  มอบรางวัลกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน

  วันที่พุธ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาทีมละ 1 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเที่ยงวัน ของนักเรียนในระดับชั้นยูนิทเอ–เอฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตั้..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดี ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ. 2566

  นางสาวปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ. 2566 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่..

 • ...

  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วันที่ 13 กันยายน 2566 บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโรงทาน และทำ..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path  โดยกิจกรรมน..

 • ...

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ลูกเสือ เนตรนารียูนิทเอฟได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารียูนิทเอฟ ก่อนการเดินทางเพื่อทำกิจก..

 • ...

  การรับโล่รางวัลสอบ O-NET

  วันที่ 4 กันยายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นตัวแทนเข้ารับโล่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด (วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์) สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเ..

 • ...

  การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ​

  ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. – 15.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดอบรมและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี (ThaID) ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการใช้งานการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลด้านอื่น..

 • ...

  การจัดนิทรรศการ STEM Education 2566

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-09.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแสดงนิทรรศการ STEM Education ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนักเรียนยูนิทเอฟที่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ครีมไล่แมลงหวี่, Emergency Pillow, เคร..