• ...

    กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565”

    วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ได้อวยพรปีใหม่แก่นักเรียน และบุคลากรทางโทรทัศน์วงจรปิดและระบบ Zoom ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง  ช่วงเช้านักเรียนได้เรียนระบบ Hybrid Learning ตามปกติ  ในช่วงบ่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565” โดยมีวัตถ..

  • ...

    การจัดการเรียนการสอน ตามมาตราการป้องกัน Covid-19

    รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี​คณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึก​รายการ “การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT   ..