• ...

  กิจกรรม STEM Education

  กิจกรรม STEM Education    วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม STEM Education เพื่อให้นักเรียนยูนิทเอฟได้คิดค้น สร้างสรรคฺ์ผลงาน โดยใช้แนวคิด STEM ทั้งด้านวิท..

 • ...

  นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด

  นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด        นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิดให้นักเรียนยูนิท B1    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ต..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมีนัก..

 • ...

  มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

  มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร             วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเสื้อจราจรให้แก่นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน   ..

 • ...

  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น

  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น          วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้นให้นักเรียนจิตอาสาจราจรจำนวน 10 คน เวลา 15.30-16.30 น.&n..

 • ...

  กิจกรรม Career in the future for primary school

  กิจกรรม Career in the future for primary school           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future for primary school วันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:40 - 15:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)              เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษา..