• ...

  กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

       วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ และได้รับการปลูกฝังการเ..

 • ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเยี่ยมชมโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์  ให้การต้อนรับสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน 70 คน แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาการ..

 • ...

  ข่าวชื่นชมยินดี ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  นางสาวปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566..

 • ...

  กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่

       ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อสดุดีเเละเชิดชูเกียรติ "สุนทรภู่"  กวีเอกสี่แผ่นดินและกวีเอกของโลก อีกทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเ..

 • ...

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2566  กิจกรรมวันนี้เป็นการต้อนรับนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2566   นักเรียนทุกคนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวอีสาน&nbs..