• ...

  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนใหม่

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงการสร้างอาคารเรียนใหม่ งบประมาณ 230 ล้านบาท โดยเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าชี้แจงนักเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนชี้แจงท่านผู้ปกครอง ดังรายละเอียดังนี้ วันที่ 5 พ.ย. 2562 ระดับยูนิท A - C วันที่ 6 พ.ย. 2562..

 • ...

  ค่ายภาษาจีน 2562

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาจีนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคือนักเรียนที่สมัครสอบ YCT ในวัน..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น

  วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Naruto  University of Education ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

  วันจันทร์ที่28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมาศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมสังเก..

 • ...

  การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย“ศรทอง”ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งจะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะก..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ (ภาคต้น)

  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น คือ นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่โรงเรียนธนาคารเปิดทำการ และเงินยูนิทนักออมคือ จำนวนสมาชิกที่ฝากเงินร้อยละ 80 ของจ..

 • ...

  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยเวลา 06.30น.- 09.30 น. จัดกิจกรรมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน  10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยกับหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม แล..

 • ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

  วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 139 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรา..

 • ...

  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ณ โรงเรียนสนามบิน และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 สรุปผลการแข่ง..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก

  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นำโดย ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก โนนทัน  โดย ได้นำเงินและของบริจาคเพื่อสมทบกองทุนบ้านลูกรัก รวมทั้งมีการแสดงของทั้งสองหน่วยงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อม..

 • ...

  มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ

  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดงาน "มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา  ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ..

 • ...

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

  วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของงานลูกเสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมเพื่อสร..

 • ...

  กิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี..