• ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ    วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยแต่ละยูนิทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยผ่านโปรแกรม Zoom  เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับความเ..

 • ...

  ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา        วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.42 น. ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ เป..

 • ...

  อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”

  อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”         โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  Episode 3 เรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA” เวลา 14.40 น. - 16.40 น. วิท..

 • ...

  กิจกรรม “KM Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์”

  กิจกรรม “KM Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์”         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “KM Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ..