• ...

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​        วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โ..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ปีการศึกษา 2563)

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใ..

 • ...

  กิจกรรม "Open Class วิชาคณิตศาสตร์ สาธิตประถมศึกษาศาสตร์"

  "Open Class วิชาคณิตศาสตร์ สาธิตประถมศึกษาศาสตร์"          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Open Class ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการทำงานของครู และพัฒน..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมชุมนุม  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในทุกวันศุกร์..

 • ...

  "สสส. ส่งความ ห่วงใยสู่ชาวสาธิต มข."

  วันที่ 15 ก.ค. ผศ.กาญจนา  ดาราศักดิ์  ประธานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (สสส.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย อ.อินทร์ตรอง  นิตยโรจน์ เลขานุการฯ  มอบชุดคู่มือป้องกันโควิด 19 ให้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทางโรง..

 • ...

  "สมาคมผู้ปกครองฯ ห่วงใยนักเรียนและบุคลากรชาวสาธิตฯ"

  วันที่ 14 ก.ค. 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ มอบหน้ากากผ้าให้นักเรียนและบุคลากรระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ ..

 • ...

  สาธิตประถม มข. ต้นแบบ รับมือโควิดก่อนเปิดเทอม (Nation TV)

  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Nation TV เกี่ยวกับการวางมาตรการเตรียมรับมือโควิด -19 ก่อนเปิดเรียน สามารถอ่านข่าวได้ที่ https://www.nationtv.tv/main/content/378..