• ...

  ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ EDULEARN (22 มิ.ย. 63)

  การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "EduLearn" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน" &..

 • ...

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเจลล้างมือ

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความอนุเคราะห์การประสานงานจากคุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ในการรับมอบเจลล้างมือ จาก คุณวีระวริศ กาจน์วัฒกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) รุ่นที่ 16..

 • ...

  การรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบการส่งตัวคือ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพ..

 • ...

  สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะผู้ประเมินภายใน นำทีมโดย  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน   ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  อ.เอกราช ถ้ำกลาง   อ.ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง  ได้เข้าประเมินภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึก..

 • ...

  สาธิตประถมพร้อมเปิดเรียนด้วยมาตรการรับมือ COVID-19

  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผศ.พญ.วริสรา ลุวีระ ที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. และคณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นระยะที่ 2 เพื่อวางมาตรการรับมือ COVID-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และแนวปฏิบัติในช่วงเปิดเรียน โดยมี..

 • ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education

  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education  การออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn ให้แก่คณาจารย์ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในก..

 • ...

  มอบตัวนักเรียน "ยูนิทเอและนักเรียนใหม่" ผ่านระบบ Online

  มอบตัวนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/L8s8tyHi84gq3VxW8   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก..

 • ...

  รายงานตัวนักเรียน "ยูนิทบี – เอฟ" ผ่านระบบ Online

  รายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี – เอฟ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/JGyQF3bVHVXYEMM59   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึ..