• ...

  กิจกรรมการอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการ

  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30–18.30 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการให้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ ทีมวิทยากรนำโดยคุณสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาว..

 • ...

  แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผ..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางโรงเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโร..

 • ...

  คณาจารย์จากโรงเรียนสองภาษาสกลนคร และโรงเรียนสุรัสวดีเยี่ยมชมโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนสองภาษาสกลนคร และโรงเรียนสุรัสวดี จำนวน 16 ท่าน เ..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2566

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น..

 • ...

  กิจกรรมรักฉันหมั่นออกกำลังกาย (ปีที่ 2)

  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.17 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เริ่มกิจกรรม “รักฉัน…หมั่นออกกำลังกาย ปีที่ 2 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566  จะเป็นกิจกรรมเดิน วิ่งบริเวณบึงสีฐานและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ..

 • ...

  ร่วมส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 (ฉัททันต์เกมส์)

  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัท..