• ...

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2566  กิจกรรมวันนี้เป็นการต้อนรับนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2566   นักเรียนทุกคนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวอีสาน&nbs..

 • ...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 อ.ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาข..

 • ...

  การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ..