• ...

  การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD

  การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD    วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวเปิดการอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD ณ ห้องสมุด โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ อ.ดร.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ..

 • ...

  ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)

  ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ (ยูนิทบี-เอฟ)     ► ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์   • ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูลนักเรียน - ชื่อ สกุล /เลขที่ /เลขประจำตัว  (ยูนิทปัจจุบันของนักเรียน)  หมายเหตุ หากผู้ปกครองยังไม่ได้กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบทะเบียน..

 • ...

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564     ► ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน คลิกที่นี่   ยูนิทเอ 1  ยูนิทเอ 2     ยูนิทบี 1  ยูนิทบี 2  ยูนิทซี 1   ยูนิทซี 2    ยูนิทดี 1   ..

 • ...

  กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ

  กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ    วันศุกร์ที่19 มีนาคม 2564 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอำลายูนิทเอฟ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจรประจำปีการศึกษา 2563

  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจรประจำปีการศึกษา 2563    ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจรประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน ได้แก่ เด็กชายเอสรา  พัฒนเศรษฐพงษ์  เด็กชายชัยยะ  สุจริตชัย  เด็กชายปิยกรณ์  เนตรพิทูร  เด็กห..

 • ...

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา

  กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา    กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษาปฏิบัติการสอนในส..

 • ...

  "Creative Space" พื้นที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

  "Creative Space" พื้นที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์    โรงเรียนได้จัดทำ Creative Space เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน  รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรและผู้ปกครอง ..