• ...

  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University จำนวน 4 ท่าน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่..

 • ...

  กิจกรรมตลาดนัดในสวน

  กิจกรรม "ตลาดนัดในสวน" ในวันแห่งความรัก ❤ ของชาวสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศึกษาศาสตร์)  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ภัสสรา  อินทรกำแหง รองคณบดี  ฝ่ายศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มข. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดในสวน   กิจกร..

 • ...

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ได้จัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และธรรมชาติ และศิลปะเชิงปฏิบัติการ โดยมีนักเรียนยูนิต C ..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของต..

 • ...

  กิจกรรมนิทรรศการ กอท. (ปีการศึกษา 2/2562)

  กิจกรรมนิทรรศการ (กอท.) ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามควา..

 • ...

  กิจกรรมแนะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้ศิษย์เก่าได้แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตั..

 • ...

  กิจกรรม EF English Camp @บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท

  กิจกรรม E-F English Camp เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม E-F English Camp ที่บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภ..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

  วันที่อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสุขขี แข็งขัน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลาง จ.ขอนแก่นและทีมงาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดขอนแ..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ (เทอมปลาย)

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนยูนิทเอฟ ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟที่บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งร่วมบริจาคทุนทรัพย์รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ให้กับคุณตาคุณยาย ..

 • ...

  กิจกรรมรวมใจค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรวมใจค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ ► ภาษาไทย "ไทยดี มีทีเด็ด" (ฐานย่อย ยกสยาม เกมดาวินชี เเละคำใบ้ไม่..

 • ...

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ ..

 • ...

  มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

  วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ครอบครัว ด.ช.ณัฐวัฒน์ แพงแสง นักเรียนยูนิทซี2) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแ..

 • ...

  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากทางคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน ประกอบด้วย - ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ - อ.เจษฎามาศ คงสวัสดิ์ - นางสาวกัลยาภ..

 • ...

  โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาคตะว..