• ...

  รับสมัครนักกีฬาเปตอง กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 (ฉัททันต์เกมส์)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักกีฬาเปตอง ในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเปตอง มข. (ข้างสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ) นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ..

 • ...

  ทัศนศึกษายูนิทบี

  ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้นำนักเรียนยูนิทบี 1 และยูนิทบี 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใ..

 • ...

  การตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิทดี ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 13.50 น. – 15.30 น.  รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ ที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  คณะทำงานหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  เจ้าหน้าที่จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์  และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิท D1 ..