• ...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดทำ QR code สำหรับบุคลากร มข. นักเรียน และนักศึกษาที่ได้ไปในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย covid 19 เดินทางไปหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ได้สแกนไทยชนะ จึงได้จัดทำ QR code เพื่..

 • ...

  แจ้งรหัสห้องเรียน บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" (ภาคเรียนที่ 2)

    แจ้งรหัสห้องเรียนบทเรียนออนไลน์ "EduLearn" (ภาคเรียนที่ 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก&nb..

 • ...

  แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่)

  แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่) เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กําหนดมาตรกา..

 • ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา     เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2..

 • ...

  “สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”

  “สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร โดยมีวิทยากรคือ Mrs.Blesida Baduria ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอ..

 • ...

  “NEW NORMAL SATIT SPORTS DAY 2020”

   “NEW NORMAL SATIT SPORTS DAY 2020”              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทางทักษะเชิงกีฬา  เสริมสร้างให้..

 • ...

  "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"

  "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"    นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมทำกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาล..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ    วันอังคารและวันพุธที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจำยูนิท เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ได้จัดของที่ระลึกให้แก่นักออม เช่น กระปุกออม..

 • ...

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน    วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 20 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจก..