• ...

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08:45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ..

 • ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรม "SATIT English Day” มาร่วมกันฟังและพูดภาษาอังกฤษทุก ๆ วันจันทร์ค่ะ Join us brushing up your English skills. Let's make..

 • ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day  วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขอเชิญชวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะดำเนินกิจกรรม Big Cl..

 • ...

  การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน

  การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่จากกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในการนี้ โรงเรียนขอขอบคุณคุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ร..

 • ...

  รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น

  รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  ในการนี้ อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวย..

 • ...

  มอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ 2567

  มอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร แล..

 • ...

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่าย โรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่า..