• ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2566

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนครึ่งวัน

  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล 2023 "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดขบวนแห่กระทง (ถนนมะลิวัลย์ - ถนนสีฐาน - ริมบึงสีฐาน) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น เพื่อความสะ..

 • ...

  กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ยูนิท D-F ปี 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีแรงผลักดันในการเรียน และเป็นการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเร..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน 2566

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ลงสมัครแข่งขันกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนสามารถดูตารางการแข่งขันได้ในภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ค่ะ ..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for A-C (IEC)

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท A-C (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for A-C (IEC) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สาม..