• ...

  การรายงานตัวนักเรียนยูนิทบี-เอฟ ปีการศึกษา 2567

  แจ้งกำหนดการรายงานตัวของนักเรียนยูนิทบี-เอฟ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ปกครองโปรดศึกษาขั้นตอนในการรายงานตัว จากเอกสารที่โรงเรียนแจกให้และศึกษาเพิ่มเติมในแบนเนอร์ที่แนบมานี้ค่ะ และขอความกรุณาอัพเดทข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันผ่านลิงก์ https://student.satit.kku.ac.th/site/parent ค่ะ หมายเหตุ..

 • ...

  แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  #แจ้งกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กำหนดให้จ่ายภายในวันที่ 25-30 เมษายน 2567 ผ่านลิงก์ https://edoffice.kku.ac.th/.../edkkuweb01data051datalist.php สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบนเนอร์ที่แนบมา..

 • ...

  การนัดเวลาประเมินผล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะประเมินผล นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมี..

 • ...

  ขอความร่วมมือในการรับ-ส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด

  ประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน ดังนี้ 1. ส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และรับกลับก่อนเวลา 17.00 น. 2. รับส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด โดยมีการเปิด-ปิดประตู ดังนี้ 2.1 บริเวณประตู 2 (ประตูทิศตะวันตก..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2566

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนครึ่งวัน

  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล 2023 "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดขบวนแห่กระทง (ถนนมะลิวัลย์ - ถนนสีฐาน - ริมบึงสีฐาน) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น เพื่อความสะ..