• ...

  กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่

       ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อสดุดีเเละเชิดชูเกียรติ "สุนทรภู่"  กวีเอกสี่แผ่นดินและกวีเอกของโลก อีกทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกีฬาเทนนิส

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิส เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566  โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้-10 กรกฎาคม 2566 สามารถสมัครผ่านคิวอ..

 • ...

  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท เอ 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 1 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 1 คลิกที่นี่ ยูนิท บี 2 กลุ่ม 2 คลิกที่นี่ ยูนิท ซี 1 กลุ่ม 1..

 • ...

  ลงทะเบียน "กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน (SUMMER) ประจำปีการศึกษา 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดกิจกรรมพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  3 – 28  เมษายน  2566    ลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษฤดูร้อน คลิกที่นี่ หรือ ..

 • ...

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

  ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  สนามสอบ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  สามารถตรวสอบรายชื่อ  เลขที่นั..