ลงทะเบียน "กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน (SUMMER) ประจำปีการศึกษา 2565"
7 มีนาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดกิจกรรมพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่  3 – 28  เมษายน  2566 
รายละเอียดกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทเอ
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทบี
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทซี
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทดี
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทอี
  • คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้น ยูนิทเอฟ

หมายเหตุ เปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป