ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ EDULEARN (22 มิ.ย. 63)
21 มิถุนายน 2563

การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "EduLearn"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


► ขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn"

1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน"  เช่น ุ632020 

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อตรวจสอบอีเมล (รายชื่อตามยูนิทนักเรียน)   

*ยูนิทเอ                         

*ยูนิทบี                          

*ยูนิทซี                         

*ยูนิทดี                          

*ยูนิทอี                          

*ยูนิทเอฟ               


2. ศึกษาข้อมูลการใช้งาน "Edulearn"

⇒ คลิกที่นี่     


3. ตรวจสอบรหัสห้องเรียนที่ใช้ทดสอบระบบ (วันที่ 22 มิ.ย. 63 เข้าทดสอบห้องเรียนตัวอย่างตามที่โรงเรียนกำหนด)

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อดูรหัสตัวอย่างห้องเรียน                           

*** วันที่ 1 ก.ค. 63 ใช้รหัสห้องเรียนตามตารางเรียนของนักเรียนแต่ละยูนิท (coming soon)     


► ลิงก์เข้าใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn"   https://edulearn.ednopark.com

► หมายเหตุ  หากอีเมลและรหัสผ่านไม่สามารถใช้เข้าระบบ Edulearnได้ สามารถแจ้งได้ที่อาจารย์ประจำยูนิท (วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)