แจ้งรหัสห้องเรียน บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" (ภาคเรียนที่ 2)
4 มกราคม 2564

 

แจ้งรหัสห้องเรียนบทเรียนออนไลน์ "EduLearn" (ภาคเรียนที่ 2)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


► ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn"

1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน"  เช่น ุ632020 

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อตรวจสอบอีเมล (รายชื่อตามยูนิทนักเรียน)   

*ยูนิทเอ                         

*ยูนิทบี                          

*ยูนิทซี                         

*ยูนิทดี                          

*ยูนิทอี                          

*ยูนิทเอฟ               


2. ศึกษาข้อมูลการใช้งาน "Edulearn"

⇒ คลิกที่นี่     


3. ตรวจสอบรหัสห้องเรียน 

⇒ คลิกที่นี่  เพื่อดูรหัสห้องเรียน  

*ยูนิทเอ                         

*ยูนิทบี                          

*ยูนิทซี                         

*ยูนิทดี                          

*ยูนิทอี                          

*ยูนิทเอฟ                                      


4. เข้าใช้บทเรียนออนไลน์ Edulearn (นักเรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ได้ทุกช่วงเวลา)

⇒ คลิกเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ที่นี่ https://edulearn.ednopark.com

► หมายเหตุ  หากนักเรียนพบปัญหาหรืออีเมลและรหัสผ่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบEdulearnได้ สามารถส่งข้อความแจ้งได้ที่ satitedulearn@gmail.com