• ...

  “NEW NORMAL SATIT SPORTS DAY 2020”

   “NEW NORMAL SATIT SPORTS DAY 2020”              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทางทักษะเชิงกีฬา  เสริมสร้างให้..

 • ...

  "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"

  "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"    นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมทำกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาล..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ    วันอังคารและวันพุธที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจำยูนิท เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ได้จัดของที่ระลึกให้แก่นักออม เช่น กระปุกออม..

 • ...

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน

  การมอบรางวัล 20 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน    วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 20 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจก..

 • ...

  กิจกรรม STEM Education

  กิจกรรม STEM Education    วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม STEM Education เพื่อให้นักเรียนยูนิทเอฟได้คิดค้น สร้างสรรคฺ์ผลงาน โดยใช้แนวคิด STEM ทั้งด้านวิท..

 • ...

  นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด

  นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด        นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิดให้นักเรียนยูนิท B1    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ต..