• ...

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเปิดเรียน ด้วยมาตรการรับมือ COVID-19

    วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ซึ่งผลการประเมินความพร้อมผ่านเกณฑ์ของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกข้อ  โรงเรียนขอขอบคุณทีมประเมินความพร้อมจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข..

  • ...

    ขอเชิญรับฟังการเสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19

       เสวนากับหมอ มข EP 18 : ก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด 19  กับหัวข้อประเด็นคำถาม - เปิดเทอมในยุคโควิด ไปโรงเรียนดีไหม ? - ส่งลูกโรงเรียนจะปลอดภัยไหม ? - ไปโรงเรียนหรือจะเรียนอยู่บ้าน ? - เปิดเทอมนี้ ความพร้อม ความกังวล ?  ร่วมเสวนาโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากุมารเว..