• ...

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567

  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567  กิจกรรมวันนี้เป็นการต้อนรับนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2567 นักเรียนทุกคนได้ร..

 • ...

  มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter

  มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter เมื่อวันศุกร์ที่ 7​ มิถุนายน​ พ.ศ. 2567 คุณสุธีพงษ์ ยลปราโมทย์สกุล (พ่อแต็ก)​ อุปนายก​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​ ได้มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter ให้กับโรงเรียน​ จำนวน​ 5 เครื่อง​ เพื่อใช้ในงานจราจรโรงเรีย..

 • ...

  วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักร..

 • ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SATIT English Day โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรม "SATIT English Day” มาร่วมกันฟังและพูดภาษาอังกฤษทุก ๆ วันจันทร์ค่ะ Join us brushing up your English skills. Let's make..

 • ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 ค..

 • ...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 อาจารย์​ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F เพื่อเป็นการแจ้งกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ​ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบั..