• ...

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์” (OPEN CLASS) ครั้งที่ 3 NEW NORMAL

              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  ครั้งที่..

 • ...

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3              เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุ..

 • ...

  การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564

  การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์  เด็กหญิงณภัทร สมดีวีรเดช เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐ..

 • ...

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์” (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2 NEW NORMAL

   “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2 NEW NORMAL              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่..