• ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมีนัก..

 • ...

  มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

  มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร             วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเสื้อจราจรให้แก่นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน   ..

 • ...

  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น

  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น          วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้นให้นักเรียนจิตอาสาจราจรจำนวน 10 คน เวลา 15.30-16.30 น.&n..

 • ...

  กิจกรรม Career in the future for primary school

  กิจกรรม Career in the future for primary school           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future for primary school วันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:40 - 15:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา..

 • ...

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)              เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษา..

 • ...

  “กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562”

  “กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562”     วันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ผลแห่งความพากเพียร” เพื่อมอบเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวันที่ 9 กันยายน 2563 ผ..

 • ...

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​         วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักการเสียสละแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา ได้เรียนรู้การอยู่ร่ว..

 • ...

  “ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”

   “ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”        วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่..