• ...

  มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

  วันที่อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสุขขี แข็งขัน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลาง จ.ขอนแก่นและทีมงาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดขอนแ..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ (เทอมปลาย)

  วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนยูนิทเอฟ ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟที่บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งร่วมบริจาคทุนทรัพย์รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ให้กับคุณตาคุณยาย ..

 • ...

  กิจกรรมรวมใจค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรวมใจค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ ► ภาษาไทย "ไทยดี มีทีเด็ด" (ฐานย่อย ยกสยาม เกมดาวินชี เเละคำใบ้ไม่..

 • ...

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ ..

 • ...

  มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

  วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ครอบครัว ด.ช.ณัฐวัฒน์ แพงแสง นักเรียนยูนิทซี2) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแ..

 • ...

  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากทางคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 3 ท่าน ประกอบด้วย - ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ - อ.เจษฎามาศ คงสวัสดิ์ - นางสาวกัลยาภ..

 • ...

  โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาคตะว..

 • ...

  กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

  ​เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ไฮไลท์ในกิจกรรมคริสต์มาสครั้งนี้คือ การเปิดตัวซานตาคลอสสุดเท..

 • ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 ..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยข..

 • ...

  ทัศนศึกษายูนิทเอ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนยูนิทเอ 1-2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหม่อนและไหมจากวิทยากรในฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานวงจรชีวิตไหม ฐานสวนหม่อน ฐานสาวไหม ฐานย้อมสีไหม ฐานการทำชาใบหม่อนและผลิตภัณฑ์จากหม่อน ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากรังไห..