• ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท D-F (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบตอบรับเข้า..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายนและกรกฎาคม 2566

  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทางโรงเรียนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีตัวแ..

 • ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2566

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและ..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อแม่

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  จัดกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมให้แก่นักเรียน  ในกิจกรรมการออมครั้งนี้มีของรางวัลพิเศ..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ

  วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. คณาจารย์และนักเรียนยูนิทเอฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่..

 • ...

  ต้อนรับนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลียเยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ

  เยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ..

 • ...

  ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดภาพถ่ายอาเซียนที่ฉันสัมผัส

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "อาเซียนที่ฉันสัมผัส (Sense of ASEAN)" จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้ารับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 8 สิงหาคม เวล..

 • ...

  EnglishCamp UnitA-C (IEC Program)

  ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Camp for Unit A-C (IEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฐานความรู้ที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ชาวไทย อ..