• ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ออร่าคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองต์ จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ โรงเรียนได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั..

 • ...

  คณะผู้บริหารเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ OKMD

  รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. หรือ OKMD ..

 • ...

  การมอบรางวัลกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณแม่ ปี 2566

  วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในกิจกรรม “ร้อยเรียงรัก พระคุณแม่” เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษ..

 • ...

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอเชิญชวนนักเรียนยูนิท D-F (IEC)  เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบตอบรับเข้า..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายนและกรกฎาคม 2566

  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทางโรงเรียนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีตัวแ..

 • ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2566

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและ..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อแม่

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  จัดกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมให้แก่นักเรียน  ในกิจกรรมการออมครั้งนี้มีของรางวัลพิเศ..