• ...

  กิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

  ​เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ไฮไลท์ในกิจกรรมคริสต์มาสครั้งนี้คือ การเปิดตัวซานตาคลอสสุดเท..

 • ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 ..

 • ...

  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

  วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยข..

 • ...

  ทัศนศึกษายูนิทเอ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนยูนิทเอ 1-2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหม่อนและไหมจากวิทยากรในฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานวงจรชีวิตไหม ฐานสวนหม่อน ฐานสาวไหม ฐานย้อมสีไหม ฐานการทำชาใบหม่อนและผลิตภัณฑ์จากหม่อน ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากรังไห..

 • ...

  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนใหม่

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงการสร้างอาคารเรียนใหม่ งบประมาณ 230 ล้านบาท โดยเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าชี้แจงนักเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนชี้แจงท่านผู้ปกครอง ดังรายละเอียดังนี้ วันที่ 5 พ.ย. 2562 ระดับยูนิท A - C วันที่ 6 พ.ย. 2562..

 • ...

  ค่ายภาษาจีน 2562

  วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาจีนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคือนักเรียนที่สมัครสอบ YCT ในวัน..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น

  วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Naruto  University of Education ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

  วันจันทร์ที่28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมาศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมสังเก..

 • ...

  การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 3

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย“ศรทอง”ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งจะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะก..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ (ภาคต้น)

  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น คือ นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่โรงเรียนธนาคารเปิดทำการ และเงินยูนิทนักออมคือ จำนวนสมาชิกที่ฝากเงินร้อยละ 80 ของจ..

 • ...

  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยเวลา 06.30น.- 09.30 น. จัดกิจกรรมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน  10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยกับหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม แล..

 • ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

  วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 139 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรา..