• ...

  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา    วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉ..

 • ...

  การมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร

  การมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร    วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นตัวแทนโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง  ในการมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร  เพื่อแสดงความขอบคุณแ..

 • ...

  แจ้งขยายเวลาเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563

  ขยายเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563        ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้มี..

 • ...

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564    ► ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล 1. ทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอก รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน คลิกที่นี่  2. กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบทุกหัวข้อ  3.แนบรูปภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง  4.กดปุ่มบั..

 • ...

  มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน

  มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน    เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กชายสุปรีชา  วงศ์สุริยา ยูนิท D1 กลุ่ม 2 ได้มอบพัดลมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ..

 • ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day    วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นอย่างดี ..

 • ...

  โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร

  โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายปริทัศน์ อินทรพาณิชย์ และนายแพทย์อาทิตย์ สืบพานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 พร้อมด้วยคุณธิติพร เกียรติกังวาน และคุณเกศรา ชุณหปัญญาเวช ผู้ปกครองนักเรียนยูนิทซีและยูนิทอี ได้มอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร ให้แก่โรงเรียน..