• ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมชุมนุม  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในทุกวันศุกร์..

 • ...

  โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563"       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา จัดโครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ..

 • ...

  ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ EDULEARN (22 มิ.ย. 63)

  การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "EduLearn" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน" &..

 • ...

  มอบตัวนักเรียน "ยูนิทเอและนักเรียนใหม่" ผ่านระบบ Online

  มอบตัวนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/L8s8tyHi84gq3VxW8   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก..

 • ...

  รายงานตัวนักเรียน "ยูนิทบี – เอฟ" ผ่านระบบ Online

  รายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี – เอฟ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/JGyQF3bVHVXYEMM59   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึ..