• ...

  กิจกรรม Satit Innovator Camp 2024

  Triple Languages        Triple Languages is an activity that we created a trilingual children book which is English Chinese and Japanese from children to children. All related picutres were all generated by AI on Canva tools and read by Botnoi Voice. Now the Ebooks have been p..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม ผลงานเชิงสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และแ..

 • ...

  การจัดนิทรรศการ STEM Education 2566

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-09.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแสดงนิทรรศการ STEM Education ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนักเรียนยูนิทเอฟที่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ครีมไล่แมลงหวี่, Emergency Pillow, เคร..