• ...

  ลงทะเบียน "กิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน (SUMMER) ประจำปีการศึกษา 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดกิจกรรมพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  3 – 28  เมษายน  2566    ลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษฤดูร้อน คลิกที่นี่ หรือ ..

 • ...

  กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ได้จัดกิจกรรมอำลายูนิทเอฟขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  จุดประสงค์ของ..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมกราคม 2566

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีการศึกษา 2565 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันศุกร์ ..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2565

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรีย..

 • ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

  วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 145 คน  มอบรางวัลการเขียนเรียงควา..

 • ...

  กิจกรรม Career in the Future for Primary School

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)) ได้จัดกิจกรรม Career in the Future for Primary School ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงอาหารของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษา..

 • ...

  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนวัตกรน้อย

  วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการมอบเกียรติบัตร และชื่นชมยินดี แก่นักเรียนนวัตกรน้อย ในกิจกรรมนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ ..