• ...

  นวัตกรทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนวัตกรรมทางคณิตศาส..

 • ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน มกราคม 2566

  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริม..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนธันวาคม 2565

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนธันวาคม 2565  หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุ..

 • ...

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

  ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565  ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  สนามสอบ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  สามารถตรวสอบรายชื่อ  เลขที่นั..

 • ...

  กิจกรรม Young Explorers Local Camp

  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม Young Explorers Local Camp ณ ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น organic เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆในแหล่งการรู้ในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1. Grilled sticky rice (การทำข้าวจี่) 2. Cloth ..

 • ...

  กิจกรรมตลาดนัดในสวนครั้งที่ 7 ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ศราวุธ จักเป็ง รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดในสวน ครั้งที่ 7 "ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน"  ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ภายในงานมีการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที เปิดห..

 • ...

  วันเด็กวันออม

    โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น      จัดกิจกรรมวันเด็ก วันออม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันนี้ ธกส. ได้มอบกระปุกออมเงิน และกระเป๋า ให้แก่นักเรียนที..