• ...

  สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะผู้ประเมินภายใน นำทีมโดย  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน   ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  อ.เอกราช ถ้ำกลาง   อ.ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง  ได้เข้าประเมินภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึก..

 • ...

  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University

  วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yokohama National University จำนวน 4 ท่าน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น

  วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Naruto  University of Education ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและเข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ..

 • ...

  ต้อนรับคณะดูงานจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

  วันจันทร์ที่28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมาศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมสังเก..