• ...

  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยเวลา 06.30น.- 09.30 น. จัดกิจกรรมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน  10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยกับหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม แล..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ TEAL

  วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ (TEAL: Technology-Enabled Active Learning) ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Scie..

 • ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิ..

 • ...

  การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

       การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นำทีมโดยผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 คน..